Viziunea și misiunea școlii

Viziune

Sportul ocupă în lumea modernă un loc imens şi mereu crescând. Fenomen social de dimensiuni planetare, sportul îşi are înfipte rădăcinile adânc în viaţa tinerilor şi adulţilor. El este practică şi spectacol, ascentism şi divertisment, profesie şi educaţie, igienă şi cultură, strâns legat de problemele majore a căror soluţie condiţionează viitorul civilizaţiei noastre.

Misiune

Clubul Sportiv Şcolar Nr. 1 asigură un program sportiv suplimentar pentru copii şi elevi, cu aptitudini într-o ramură sportivă, fără restricţii care ar putea constitui o discriminare ori o segregare, fiind centrat pe sportul de performanţă.
Beneficiind de cadre didactice calificate, dotări specifice şi includerea în calendarul competiţional la nivel naţional şi local, Clubul  Sportiv Şcolar Nr. 1 are drept scop selecţionarea, pregătirea, participarea la diverse competiţii şi promovarea spre înalta performanţă.
Prin execepţionalele rezultate în ameliorarea condiţiei bio-fiziologice a omului, sportul contribuie în mod esenţial, la dezvoltarea spiritualităţii, exerciţiul corporal favorizând elementul spiritual.

Ce valori cultivăm
  • Altruismul
  •  Corectitudinea
  •  Generozitate
  • Onestitate
  • Respectul
  • Perseverență
  • Voință
  • Responsabilitate
  • Toleranță