Argument

Clubul Sportiv Scolar Nr. 1

Reforma structurală în domeniul educaţiei, schimbările majore la nivelul conţinutului învăţământului, promovarea unui nou sistem de evaluare a rezultatelor, programele de formare a profesorilor au creat cadrul legislativ pentru descentralizarea sistemului de învăţământ, pentru democratizarea unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Unităţile de învăţământ cu program sportiv suplimentar, denumite şi cluburi sportive şcolare, sunt înfiinţate de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, la propunerea inspectoratelor şcolare.

Cluburile  sportive  şcolare  au rolul  de  a selecţiona,  pregăti  şi  promova  elevii  în  activitatea  spotivă de performanţă.  Pentru participarea la competiţiile organizate de federaţiile de specialitate, cluburile sportive şcolare se înscriu în Registrul sportiv şi se afiliază la federaţiile sportive naţionale.

Desi virtutea educativa a sportului a fost recunoscuta de multa vreme, toate posibilitatile pe care le ofera în această privinţă nu au fost suficient exploatate, nici destul de bine explorate. Mai presus de toate acestea, integrarea în procesul total de formare a personalităţii în stabilirea unor profunde relaţii între activităţile sportive şi celelalte, ale educaţiei, constituie o problemă care asteaptă încă adevarata sa soluţionare.

Clubul sportiv este un mediu care îi permite adolescentului să se dezvolte, deoarece el acolo va întâlni toate elementele necesare hranei sale emoţionale şi de asemenea, un plus de autonomie, comparativ cu mediul şcolar sau familiar.

Clubul Sportiv Scolar  Nr.1  a fost înfiinţat, cu denumirea de Şcoala Sportivă de Elevi Nr. 1, în anul 1957.

De la înfiinţare şi până în prezent, cu o organigramă structurală şi planuri de şcolarizare flexibile, clubul a promovat în sportul de mare performanţă sportivi care au cucerit medalii la campionatele europene, mondiale şi Jocurile Olimpice.

În paralel cu activitatea pentru marea performanţă, în club au căpătat desprinderea de a practica un sport mii de copii şi elevi.

Clubul Sportiv Scolar  Nr.1 s-a situat în fiecare an printre cele mai valoroase unităţi sortive în clasamentul naţional. Rezultatele obţinute  se datorează calităţii  deosebite a personalului didactic şi  nedidactic, a seriozităţii  cu care fiecare  îşi  realizează atribuţiile profesionale.

Stabilirea unor programe de parteneriat cu structuri sportive din ţară şi străinătate au contribuit la îmbunătăţirea managementului la nivelul clubului, la perfecţionarea personalului didactic, la creşterea performanţelor sportive.

Un alt factor care contribuie la stabilitatea şi calitatea clubului îl reprezintă colaborarea cu instituţiile de învăţământ, cu şcolile şi liceele de unde sunt selecţionaţi elevii.

Este timpul să ne gândim din nou la sport dacă dorim ca el să nu fie denaturat prin exploatări abuzive. Trebuie să ne gândim la reorganizarea sa, dar şi mai mult la scopurile sale finale, adică în funcţie de contribuţia sa la construcţia omului modern, ţinând seama în acelaşi timp de originalitatea sa psiho – fiziologică esenţială şi de profundele transformări şi marile schimbări de etape care au intervenit în substratul său social.

Sportul oferă o superbă lecţie de morală prin fair-play, respectarea regulilor, spiritul de echipă, sentimentul solidarităţii unindu-i pe oameni, nu desparţindu-i ;

Dezvoltarea fizică, îmbunătăţirea sănătăţii elevilor care practică sportul, ocuparea benefică a timpului liber, sunt alte argumente în favoarea proiectului de dezvoltare instituţională .